Key English Polish
freeLicenseLabel Free Bezpłatny
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
➕ Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Dodatkowa donacja
freeLicenseTitle Free License Darmowa licencja
thunderforestMapsFeatures ✔️ Thunderforest premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 Mapy Thunderforest
🔹 Bez reklam
mapboxMapsFeatures ✔️ Mapbox premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Bez reklam
hereMapsFeatures ✔️ HERE premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 mapy HERE
🔹 Bez reklam
menuNavigation Navigate Nawigować
menuMeter Meter Metr
menuMeterMode Meter mode Tryb miernika…
menuMeterShowValue Value Wartość
menuMeterShowSubValues Sub-values Wartości podrzędne
menuMeterShowChart Chart Wykres
menuMeterShowIcon Icon Ikona
menuSpeedo Speedometer Prędkościomierz
menuSpeedoAppearance Appearance Wygląd zewnętrzny
menuSpeedoDisplayMode Display mode Tryb wyświetlania
menuSpeedoScale Scale Skala
menuSpeedoValue Value Wartość
menuSpeedoNeedle Needle Igła
menuSpeedoIndicatorMax Indicator max Wskaźnik maks