Key English Croatian
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Bežični senzori 📟 – podržava mnoge standardne Bluetooth LE i ANT+ senzore.
• Barometarska visina 🏔️ – senzor barometra koristi se za vrhunsku točnost nadmorske visine.
• Mjerač snage 🔥 – najprecizniji mjerač snage i energije u industriji.
• Automatsko pauziranje ⏯️ – može odbaciti sve pauze, poput klasičnog žičanog cikloračunala.
• Kokpit 💺 – pokazuje točnu udaljenost, trajanje, nadmorsku visinu, uspon, spuštanje, snagu, snagu penjanja, energiju, učinkovitost, otkucaje srca, broj koraka, kadencu, prijenosni omjer, kinetičku energiju, okomitu brzinu, ubrzanje, tempo, tlak, temperaturu, brojač kilometara… ukupno više od 75 statistika!