Key English Polish
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• Algorytmy AI 🤖 – sztuczna inteligencja i solidne statystyki są wykorzystywane do przetwarzania danych.
• Skomplikowane obliczenia 🧬 – ponad 65 statystyk zebranych dla każdej jazdy w czasie poniżej sekundy, dane nieprzetworzone dostępne w formacie CSV.
• Spójność z fizyką 📐 – maksymalna prędkość nie może być mniejsza niż średnia prędkość, a wskaźniki nie powinny wzrastać bez przyczyny.
• Spójność z matematyką 📈 – problemy z zaokrąglaniem dziesiętnym, precyzją skończoną lub błędami zaokrąglania są rozwiązywane bardzo precyzyjnie, aby zapewnić najwyższą dokładność.