Key English Azerbaijani
menuMeterChooseModes Choose modes… Rejimləri seçin...
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil dəyişdirilə bilmədiQ Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil məlumatları saxlanarkən xəta baş verdi! Lütfən təkrar cəhd edin
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence Qoruyucu: Qoruyucu çıxarma xətası
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Qoruyucu: Qoruyucu yeniləmə xətası
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed Qoruyucu:Qoruyucu %1$s çıxarıldı
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Qoruyucu: Qoruyucu içində deyilsiniz
menuMeterMode Meter mode… Sayğac rejimi...
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro License
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Yürüşlərinizi böyük dəqiqliklə izləyin və ölçün. Velosipedinizin təhlükəsizliyini və səmərəliliyini artırın.
toastTrackDiscarded Track discarded. Yol yadda saxlanmadı
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License