Key English Azerbaijani
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro License
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil dəyişdirilə bilmədiQ Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil məlumatları saxlanarkən xəta baş verdi! Lütfən təkrar cəhd edin
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence Qoruyucu: Qoruyucu çıxarma xətası
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Qoruyucu: Qoruyucu içində deyilsiniz
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Qoruyucu: Qoruyucu yeniləmə xətası
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed Qoruyucu:Qoruyucu %1$s çıxarıldı
menuMeterChooseModes Choose modes… Rejimləri seçin...
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
menuMeterMode Meter mode… Sayğac rejimi...
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
toastTrackDiscarded Track discarded. Yol yadda saxlanmadı
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Yürüşlərinizi böyük dəqiqliklə izləyin və ölçün. Velosipedinizin təhlükəsizliyini və səmərəliliyini artırın.