Key English Azerbaijani
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Bell + Flashlight
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Biker: Bicycle Bell
widget_3_description Biker: Complete Biker: Complete
menuMeterChooseModes Choose modes… Rejimləri seçin...
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil dəyişdirilə bilmədiQ Lütfən təkrar cəhd edin
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil məlumatları saxlanarkən xəta baş verdi! Lütfən təkrar cəhd edin
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence Qoruyucu: Qoruyucu çıxarma xətası
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence Qoruyucu: Qoruyucu yeniləmə xətası
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed Qoruyucu:Qoruyucu %1$s çıxarıldı
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence Qoruyucu: Qoruyucu içində deyilsiniz
toastMapClickInfo Long-tap for map options Xəritə parametrləri üçün uzun vurun
menuMeterMode Meter mode… Sayğac rejimi...
menuSummary Overview İcmal
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro License
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseDescription Remove ads Remove ads