Key English Azerbaijani
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Yürüşlərinizi böyük dəqiqliklə izləyin və ölçün. Velosipedinizin təhlükəsizliyini və səmərəliliyini artırın.
app_name Urban Biker Urban Biker
buttonNewTrack Finish Bitir
buttonResumeTrack Resume Davam et
buttonUnderstand I understand Anladım
cancel Cancel Ləğv et
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Sən əminsən?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle