Key English Azerbaijani
locale en az
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Yürüşlərinizi böyük dəqiqliklə izləyin və ölçün. Velosipedinizin təhlükəsizliyini və səmərəliliyini artırın.
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Xəritələr
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Ən yaxşı təcrübə üçün ən güclü lisenziyadır.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Bütün xəritələr
🔹 Bütün xüsusiyyətlər
🔹 Reklam yoxdur
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proLicenseTitle Pro License Pro License