Key English Bulgarian
freeLicenseLabel Free Безплатно
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Най-мощният лиценз за върховно изживяване
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Всички първокласни карти
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Премиум карти
❌ Навигация
❌ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
➕ Допълнително дарение
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Премиум карти
❌ Навигация
❌ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
freeLicenseTitle Free License Безплатен лиценз
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Премиум карти
❌ Навигация
❌ Онлайн базова линия на надморска височина
❌ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на Thunderforest
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на Mapbox
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на HERE
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Премиум карти на MapTiler
⭐ Навигация
⭐ Онлайн базова линия на надморска височина
⭐ Без реклами
⭐ Всички безплатни функции и карти
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s се таксува на всеки 12 месеца
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s се таксува на всеки 6 месеца
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s се таксува на всеки 3 месеца
subscriptionCancelInfo Cancel anytime in Subscriptions on Google Play. Анулирайте по всяко време в Абонаменти в Google Play.
otherLicenses Other други
recommendedLicense Recommended Препоръчва се
licenseItemOwned Currently owned В момента собственост
buttonProceed Proceed Продължете
computing Computing… Изчислява се…