Key English Danish
dialogMapsHighResolution Hi-res map Høj-opl kort
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Sensoregenskaber styres pr. Profil. Egenskaber her styres kun af den aktuelt aktive profil (%1$s).
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Gennemsnitlig effekt, der udøves under aktivitet, ikke medregnet tidsintervaller, hvor der ikke var strøm (ned ad bakke, bremsning, friløb).