Key English Danish
menuSummary Overview Live opsummering
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Tryk
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Barometer forskydning
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Denne konstant føjes til barometer-udlæsninger og kan bruges til at afbøde barometer-bias, hvis den er til stede
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Omgivelsestemperatur målt med enheden.
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Omgivelsestemperatur målt med enheden.
meterModes_30 Radius Forskydning