Key English Danish
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
subscriptionPerMonth %1$s /month Kr /om måneden
subscriptionPer1m %1$s billed once a month Kr en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week Kr en gang om ugen
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months Kr en gang om året
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months Kr en gang hver 3 måned
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months kr en gang hver 6 måned
meterModeAccelerationShort acc acc
meterModeAcceleration acceleration acceleration
meterModes_13 Acceleration Acceleration
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Omgivelsestemperatur målt med enheden.
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Omgivelsestemperatur målt med enheden.
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type AVAS type
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Gennemsnitlig effekt, der udøves under aktivitet, ikke medregnet tidsintervaller, hvor der ikke var strøm (ned ad bakke, bremsning, friløb).
meterModeCadenceShort cad cad
meterModeCadence cadence cadence
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Chopper
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digital