Key English Danish
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
meterModeAccelerationShort acc acc
meterModeAcceleration acceleration acceleration
meterModes_13 Acceleration Acceleration
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Advarsel: dette kan ikke gøres om
Slet valgte ruter?
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type AVAS type
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Barometer forskydning
meterModeCadenceShort cad cad
meterModeCadence cadence cadence
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Chopper
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Denne konstant føjes til barometer-udlæsninger og kan bruges til at afbøde barometer-bias, hvis den er til stede
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digital
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Distance %1$.3f %2$s
Varighed %3$s
(%4$s)
Ruten ser ret kort ud, Vil du gemme?
meterModeDistanceShort dst dst
meterModeEfficacyShort eff eff
meterModeEnergyShort ene ene
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Fejl ved ved at gemme profil data! prøv venligst igen.
menuFenceguard FenceGuard FenceGuard