Key English Danish
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest kort
🔹 Ingen reklamer
subscriptionPerMonth %1$s /month Kr /om måneden
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months Kr en gang om året
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months kr en gang hver 6 måned
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months Kr en gang hver 3 måned
subscriptionPer1m %1$s billed once a month Kr en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week Kr en gang om ugen
menuSummary Overview Live opsummering
menuFenceguard FenceGuard FenceGuard
share_title Send via Send via
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Fejl ved ved at gemme profil data! prøv venligst igen.
dialog_volume_tallies_text Tallies Tallies
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Distance %1$.3f %2$s
Varighed %3$s
(%4$s)
Ruten ser ret kort ud, Vil du gemme?
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Advarsel: dette kan ikke gøres om
Slet valgte ruter?
dialogMapsHighResolution Hi-res map Høj-opl kort
unitFtxFt ft² ft²
unitKcal kcal kcal
unitKcalH kcal/h kcal/h