Key English Danish
menuSummary Overview Live opsummering
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Tryk
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Brug indbygget barometer til at forbedre højdepræcisionen
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available Brug temperaturfølerdata til mere nøjagtige barometriske højder
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Barometer forskydning
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Denne konstant føjes til barometer-udlæsninger og kan bruges til at afbøde barometer-bias, hvis den er til stede
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Omgivelsestemperatur målt med enheden.
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Omgivelsestemperatur målt med enheden.
meterModes_30 Radius Forskydning
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem GPS-undersystem (standard)
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Alle profiler) Brug "Fused" -udbyder fra Google Play-tjenester, hvis de er tilgængelige. I teorien kan dette til tider give hurtigere og mere nøjagtige placeringer. Prøv det for at se, om det gavner dig.