Key English Finnish
pref_app_language_summary (All profiles) (Kaikki profiilit)
pref_back_key_mode_summary (All profiles) (Kaikki profiilit)
pref_maps_online_mode_summary (All profiles) (Kaikki profiilit)
pref_maps_offline_file_summary (All profiles) %1$s (Kaikki profiilit) %1$s
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary (All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Kaikki profiilit) Valitse toiminto kerrospainikkeelle
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Kaikki profiilit) Ota käyttöön näkymättömät pikatarkennuspainikkeet kartan alaosassa, edistää orientoitumista
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values.
pref_maps_offline_terrain_summary (All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Kaikki profiilit) Näytä maaston korkeuden muutokset sävyinä kartassa. Kartta näyttää realistisemmalta, mutta on luultavasti hitaampi. Vaatii DEM (.hgt) tiedostoja karttahakemistossa.
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Kaikki profiilit) Jatka seurantaa pakotetun laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos akkua on jäljellä 10% tai enemmän
pref_mapsShowAttribution_summary (All profiles) Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link.
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Kaikki profiilit) Sano profiilin nimi profiilia vaihtaessa
pref_maps_animate_summary (All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Kaikki profiilit) Kytke pois päältä vähentääksesi akun käyttöä, erityisesti kun Follow-tila on käytössä
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes.
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider.
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Kaikki profiilit) Käytä läheisyysanturia pitääksesi näytön sammutettuna, kun sitä ei tarvita
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Kaikki profiilit) Käytä digitaalista LCD-fonttia mittareiden tietojen näyttämiseen
sensorPurposeNone (No purpose)
profilesListProfileNotUsed (unused) (ei käytetty)
prefUnitsPowerEntries_1 [HP]
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal]