Key English Finnish
pref_maps_quickZoomInvert_summary Exchange zoom in/out button positions Vaihda tarkennuspainikkeiden puolia keskenään.
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Sydämenlyönnit minuutissa
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Askelmäärä minuutissa
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Otettujen askeleiden määrä
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Älä käytä GPS:ää.
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Tutkan tiedot ladataan internetistä myös offline-karttojen käytön aikana. Tutka päivitetään 10min välein kun kartta on näkyvillä. Tietolähde on RainViewer.com