Key English Finnish
menuSummary Overview Yhteenveto
toastMapClickInfo Long-tap for map options Paina pitkään avataksesi kartta-asetukset
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google Karttojen sisällön tallentaminen ei ole luvallista, joten karttatyyppi täytyy ensin muuttaa.

Vaihdetaanko Stamen-karttoihin?
summaryHeartBeats Heartbeats Sydämenlyönnit
pref_category_wakelock_title CPU sleep policy
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Paine
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Sijaintia ei koskaan kytketä päälle tai käytetä aktiviteetin aikana, joten kartta ei ole käytettävissä.

Tieto saadaan pelkästään käytössä olevista liike- ja kehosensoreista (teho, nopeus, rytmi, syke, askeleet).
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Kulunut aika, mukaanlukien tauot mutta pois lukien pysähdykset.
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Nopeus — Nykyinen, Maksimi ja Keskinopeus.