Key English Finnish
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
menuFenceguard FenceGuard FenceGuard
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Valtaosa sovelluksen toiminnoista vaativat sijainnin käyttöä.
Varmista, että sijainti on päällä ja asetettu 'Korkean tarkkuudenä tilaan.
Avataanko sijaintiasetukset?
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery
Enemmän tarkkuutta, lisää akunkulutusta
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery
Vähemmän tarkkuutta, vähentää akunkulutusta
unitFtxFt ft² ft²
unitKWH kWh kWh
unitKcal kcal kcal
unitKcalH kcal/h kcal/h
unitKcalKG kcal/kg kcal/kg
unitKcalLb kcal/lb kcal/lb
unitMiPerGal mpg mpg
meterModeSpeedShort spd spd
meterModeSpeedVerticalShort v spd v spd
meterModeVerticalPowerShort v pwr v pwr
meterModePowerShort pwr pwr
meterModeAccelerationShort acc acc
meterModeOdoShort odo odo