Key English Finnish
aboutScreenChangeLogLink Version change log Muutosloki
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker Facebookissa
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Auta kääntämään sovellus ja saat ilmaisen lisenssin! Lisää tietoa:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Käännökset
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Toivottavasti pidät tästä sovelluksesta😊
accountDisconnect Disconnect Katkaise yhteys
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Seuraa ja mittaa matkojasi suurella tarkkuudella. Kohota pyöräilyturvallisuuttasi ja tehokkuutta.
app_name Urban Biker Urban Biker
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Valitse Urban Biker listalta
bellRingAuto auto auto
buttonNewTrack Finish Lopeta
buttonResumeTrack Resume Jatka
buttonUnderstand I understand Ymmärrän
cancel Cancel Peruuta
cautionTitle Caution Varoitus
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Pilvipalveluun yhdistämineen helpottaa reittien lataamista ja jakamista muille.

Emme koskaan lähetä mitään ilman lupaasi.
cloudAccountsTitle Accounts Tilit
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Teho/energiaparametrit
controlPanelLocationButton Location Sijainti
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Näytön suunta