Key English Hungarian
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Figyelmeztetés: Ez a művelet törli a profil beállításait és annak minden adatát. A mentett útvonalak megmaradnak.Profil törlése %1$s?
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Figyelmeztetés: ez a művelet nem vonható vissza.

Töröljük a kiválasztott útvonalat?

A törlés megerősítéséhez adja meg a következő kódot.
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
A barometrikus magasság megállapítás a GPS-magasságtól való eltérés miatt kikapcsolásra került!Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben!
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
A barometrikus magasság meghatározás csak a szabadban működik.Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben, mint például járműveken és repülőgépen!
dialogCustomTracksFolderInfoMessage This feature allows the app to read tracks from a folder of your choice, in addition to the main tracks folder — whose location has recently changed.

Such tracks are read-only: They can be viewed and shared, but cannot be edited, resumed nor deleted.
Ez a funkció lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy az alapértelmezett útvonalak mappa mellett – amelynek helye nemrég megváltozott – egy tetszőleges mappából is beolvasson útvonalakat.

Ezek az útvonalak csak olvashatók: megtekinthetők és megoszthatók, de nem szerkeszthetőek, folytathatóak vagy törölhetőek.

Ha nem biztos benne, keresse meg a „Documents-UrbanBiker-tracks” mappát a következő képernyőn.
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Átlagos tengerszint feletti magasság (geoid) - Jelenlegi, Maximális és Minimális.

Megjegyzés: Nem pont valós időben mutatja az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Lejtés (gradiens), a terep dőlését leíró szám, ahol a nulla vízszintes. A nagyobb szám a meredekebb emelkedést, a negatív pedig az ereszkedést jelenti.

Megjegyzés: Ez a valós időtől kb. egy perccel késik, az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Teljesítmény veszteség vagy nyereség emelkedő vagy csökkenő helyzetben - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Negativ teljesítmény érték (lejtőn).

Ha kcal/ó vagy kJ/ó, a hatékonyságot is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A valós időhöz képest kb. egy perccel késik, a digitális szűrési késések miatt.