Key English Hungarian
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Teljes körű licensz minden szolgáltatáshoz.
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Figyelmeztetés: Ez a művelet törli a profil beállításait és annak minden adatát. A mentett útvonalak megmaradnak.Profil törlése %1$s?
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Figyelmeztetés: ez a művelet nem vonható vissza.

Töröljük a kiválasztott útvonalat?

A törlés megerősítéséhez adja meg a következő kódot.
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
A barometrikus magasság megállapítás a GPS-magasságtól való eltérés miatt kikapcsolásra került!Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben!
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
A barometrikus magasság meghatározás csak a szabadban működik.Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben, mint például járműveken és repülőgépen!
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
A hőmérő pontossága a külső levegő hőmérsékletétől függ.

Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben, mint például járműveken és repülőgépen!
dialogCustomTracksFolderInfoMessage This feature allows the app to read tracks from a folder of your choice, in addition to the main tracks folder — whose location has recently changed.

Such tracks are read-only: They can be viewed and shared, but cannot be edited, resumed nor deleted.
Ez a funkció lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy az alapértelmezett útvonalak mappa mellett – amelynek helye nemrég megváltozott – egy tetszőleges mappából is beolvasson útvonalakat.

Ezek az útvonalak csak olvashatók: megtekinthetők és megoszthatók, de nem szerkeszthetőek, folytathatóak vagy törölhetőek.

Ha nem biztos benne, keresse meg a „Documents-UrbanBiker-tracks” mappát a következő képernyőn.
meterModeFTPower ft pwr ft pwr
veloHeroConnectButton Connect with Velo Hero Kapcsolatbalépés a Velo Hero-val
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) térképek támogatva. Letölthetőek a download.mapsforge.org címen.
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. Térképek böngészése alatt a térképrészleteket a készüléken tárolja, hogy ne kelljen újra letölteni. Ez gyorsítja a térképek betöltését és kíméli az akkumulátort. (Minden profilnál)
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Átlagos tengerszint feletti magasság (geoid) - Jelenlegi, Maximális és Minimális.

Megjegyzés: Nem pont valós időben mutatja az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Lejtés (gradiens), a terep dőlését leíró szám, ahol a nulla vízszintes. A nagyobb szám a meredekebb emelkedést, a negatív pedig az ereszkedést jelenti.

Megjegyzés: Ez a valós időtől kb. egy perccel késik, az elkerülhetetlen digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Teljesítmény veszteség vagy nyereség emelkedő vagy csökkenő helyzetben - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Negativ teljesítmény érték (lejtőn).

Ha kcal/ó vagy kJ/ó, a hatékonyságot is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A valós időhöz képest kb. egy perccel késik, a digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. A kerék fordulatszáma és a pedál fordulása időegységenként, azaz az első lánckerék és a hátsó lánckerék méretaránya. A nagyobb szám magasabb sebességet jelent.