Key English Dutch
pref_app_language_summary (All profiles) (Alle profielen)
pref_back_key_mode_summary (All profiles) (Alle profielen)
pref_maps_online_mode_summary (All profiles) (Alle profielen)
pref_maps_offline_file_summary (All profiles) %1$s (Alle profielen) %1$s
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary (All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Alle profielen) Wat er moet gebeuren als de lagenknop ingedrukt wordt
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Alle profielen) Verborgen snelle zoom knop activeren in het onderste kaartgedeelte. Verbeterd de orientatie
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. (Alle profielen) Herbereken snelheid op basis van afstand, gebruikt niet direct de GPS waarde. Dit geeft een stabilere GPS (Doppler) snelheidswaarde.
pref_maps_offline_terrain_summary (All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Alle profielen) Genereer reliëfkaart met hoogtelijnen. Kaart oogt realistischer maar is mogelijk langzamer. De benodigde topografische hoogte bestanden (.hgt) moeten in de zelfde folder als de kaarten staan.
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Alle profielen) Na herstart van het toestel de opname hervatten indien de accu 10% of meer geladen is
pref_mapsShowAttribution_summary (All profiles) Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link.
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch
pref_maps_animate_summary (All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Alle profielen) Uitschakelen om de accu te sparen, vooral wanneer volgmodus geactiveerd is
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Alle profielen) Gebruik de "Fused" provider van Google Play services, indien beschikbaar. Dit zou in theorie snellere en preciezere locaties kunnen verzorgen. Probeer uit of het voor jou goed werkt.
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Alle profielen) Gebruik het GPS subsystem. Stabiel en minder complex. Zou ook minder middelen kunnen gebruiken dan de andere provider.
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Alle profielen) Gebruik de nabijheidssensor om het scherm uit te schakelen als het niet nodig is
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Alle profielen) Gebruik een gesegmenteerd digitaal LCD lettertype voor cyclometer data weergave
sensorPurposeNone (No purpose) (Geen doel)
profilesListProfileNotUsed (unused) (ongebruikt)
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]