Key English Dutch
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrische Hoogte is uitgezet vanwege verschillen met de GPS hoogte!

Gebruik het niet in gesloten ruimtes of in ruimtes met airconditioning!
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Afstand %1$.3f %2$s
Tijdsduur %3$s
(%4$s)

De activiteit lijkt erg kort. Activiteit opslaan?
summaryMechWork Mech. work Mech. arbeid
summaryMechWorkInfo Purely mechanical work spent for this activity (disregarding thermal efficiency and BMR). Mechanische arbeid besteed aan deze activiteit (zonder overweging in thermische efficiëntie en stofwisselingsgraad).
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Sensor eigenschappen zijn per profiel apart opgeslagen. Deze eigenschappen zijn alleen voor het actieve profiel (%1$s).
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
De app moet toegang tot uw geheugen hebben om instellingen en routes te kunnen opslaan of herstellen.

Zonder toestemming is het ophalen van de geschiedenis of delen van de routes niet mogelijk, uw historie kan mogelijk verloren gaan.