Key English Dutch
menuSummary Overview Live samenvatting
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Druk
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. De sensor levert alleen gegevens als uw fysieke activiteit wordt herkend als compatibel met sensordoel. De stappenteller telt bijvoorbeeld stappen tijdens het lopen of hardlopen, niet tijdens het fietsen. Let op, dit is mogelijk niet 100% nauwkeurig en kan de werking doen vertragen. Google Play-services zijn vereist.