Key English Dutch
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Je kan de meeste functies van deze app niet gebruiken zonder Locatie.


Zorg er voor dat Locatie is geactiveerd en ingesteld op 'Hoge nauwkeurigheid

Locatie instellingen nu openen?
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google staat opname in hun kaartinhoud niet toe, uw kaarttype moet eerst gewijzigd worden.


Kaarttype wijzigen?
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Mapsforge vector (.map) en Rmaps raster (.sqlitedb) kaarten worden ondersteund. Verkrijgbaar op download.mapsforge.org

Gebruik: Selecteer de gedownloade kaart met de bovenstaande optie.