Key English Dutch
cloudAccountsTitle Accounts Accounts
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Afstand %1$.3f %2$s
Tijdsduur %3$s
(%4$s)

De activiteit lijkt erg kort. Activiteit opslaan?
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrische Hoogte is uitgezet vanwege verschillen met de GPS hoogte!

Gebruik het niet in gesloten ruimtes of in ruimtes met airconditioning!
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google staat opname in hun kaartinhoud niet toe, uw kaarttype moet eerst gewijzigd worden.


Kaarttype wijzigen?
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Je kan de meeste functies van deze app niet gebruiken zonder Locatie.


Zorg er voor dat Locatie is geactiveerd en ingesteld op 'Hoge nauwkeurigheid

Locatie instellingen nu openen?
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
De app moet toegang tot uw geheugen hebben om instellingen en routes te kunnen opslaan of herstellen.

Zonder toestemming is het ophalen van de geschiedenis of delen van de routes niet mogelijk, uw historie kan mogelijk verloren gaan.
menuSummary Overview Live samenvatting
meterModeCadenceShort cad cad
meterModeEfficacyShort eff eff
meterModeFTPowerShort ftp ftp
meterModeKineticEnergyShort kin en kin en
meterModeOdoShort odo odo
meterTextTotal tot tot
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Ring-ring
pref_category_cloudAccounts_title Accounts Accounts
pref_category_gps_interval_title GPS update interval GPS update interval
pref_category_meter1_title Meter 1 Meter 1
pref_category_meter2_title Meter 2 Meter 2
pref_category_meter3_title Meter 3 Meter 3
pref_category_meter4_title Meter 4 Meter 4