Key English Dutch
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
cloudAccountsTitle Accounts Accounts
pref_category_cloudAccounts_title Accounts Accounts
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrische Hoogte is uitgezet vanwege verschillen met de GPS hoogte!

Gebruik het niet in gesloten ruimtes of in ruimtes met airconditioning!
pref_roaring_type_entries_1 Beep Beep
meterModeCadenceShort cad cad
roarModeConstant const const
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Afstand %1$.3f %2$s
Tijdsduur %3$s
(%4$s)

De activiteit lijkt erg kort. Activiteit opslaan?
meterModeEfficacyShort eff eff
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Freehub
unitFtxFt ft² ft²
meterModeFTPowerShort ftp ftp
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google staat opname in hun kaartinhoud niet toe, uw kaarttype moet eerst gewijzigd worden.


Kaarttype wijzigen?
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play services
pref_category_gps_interval_title GPS update interval GPS update interval
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Druk
unitKcal kcal kcal
unitKcalKG kcal/kg kcal/kg
unitKcalLb kcal/lb kcal/lb