Key English Dutch
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
cloudAccountsTitle Accounts Accounts
pref_category_cloudAccounts_title Accounts Accounts
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Afstand %1$.3f %2$s
Tijdsduur %3$s
(%4$s)

De activiteit lijkt erg kort. Activiteit opslaan?
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrische Hoogte is uitgezet vanwege verschillen met de GPS hoogte!

Gebruik het niet in gesloten ruimtes of in ruimtes met airconditioning!
pref_roaring_type_entries_1 Beep Beep
meterModeCadenceShort cad cad
roarModeConstant const const
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
De app moet toegang tot uw geheugen hebben om instellingen en routes te kunnen opslaan of herstellen.

Zonder toestemming is het ophalen van de geschiedenis of delen van de routes niet mogelijk, uw historie kan mogelijk verloren gaan.
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. De sensor levert alleen gegevens als uw fysieke activiteit wordt herkend als compatibel met sensordoel. De stappenteller telt bijvoorbeeld stappen tijdens het lopen of hardlopen, niet tijdens het fietsen. Let op, dit is mogelijk niet 100% nauwkeurig en kan de werking doen vertragen. Google Play-services zijn vereist.
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Druk
meterModeEfficacyShort eff eff
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Freehub
unitFtxFt ft² ft²
meterModeFTPowerShort ftp ftp
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play services
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google staat opname in hun kaartinhoud niet toe, uw kaarttype moet eerst gewijzigd worden.


Kaarttype wijzigen?
pref_category_gps_interval_title GPS update interval GPS update interval
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Je kan de meeste functies van deze app niet gebruiken zonder Locatie.


Zorg er voor dat Locatie is geactiveerd en ingesteld op 'Hoge nauwkeurigheid

Locatie instellingen nu openen?