Key English Dutch
menuSummary Overview Live samenvatting
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Druk
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem GPS subsystem (standaard)
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Alle profielen) Gebruik de "Fused" provider van Google Play services, indien beschikbaar. Dit zou in theorie snellere en preciezere locaties kunnen verzorgen. Probeer uit of het voor jou goed werkt.
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. De sensor levert alleen gegevens als uw fysieke activiteit wordt herkend als compatibel met sensordoel. De stappenteller telt bijvoorbeeld stappen tijdens het lopen of hardlopen, niet tijdens het fietsen. Let op, dit is mogelijk niet 100% nauwkeurig en kan de werking doen vertragen. Google Play-services zijn vereist.