Key English Polish
freeLicenseLabel Free Bezpłatny
freeLicenseTitle Free License Darmowa licencja
menuNavigation Navigate Nawigować
menuMeter Meter Metr
menuMeterShowValue Value Wartość
menuMeterShowSubValues Sub-values Wartości podrzędne
menuMeterShowChart Chart Wykres
menuMeterShowIcon Icon Ikona
menuSpeedo Speedometer Prędkościomierz
menuSpeedoAppearance Appearance Wygląd zewnętrzny
menuSpeedoDisplayMode Display mode Tryb wyświetlania
menuSpeedoScale Scale Skala
menuSpeedoValue Value Wartość
menuSpeedoNeedle Needle Igła
menuSpeedoIndicatorMax Indicator max Wskaźnik maks
menuSpeedoStallIndicator Stall indicator Wskaźnik przeciągnięcia
menuSpeedoPaceIndicator Pace indicator Wskaźnik tempa
menuSpeedoBellButton Bell button Przycisk dzwonka
menuAutomaticBell Automatic bell Automatyczny dzwonek
menuBell Bell Dzwonek