Key English Polish
freeLicenseLabel Free Bezpłatny
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Najlepsza licencja dla najlepszych wrażeń.
ultimateLicenseFeatures ✔️ All premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Wszystkie mapy premium
✔️ Nawigacja
✔️ Brak reklam
✔️ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
➕ Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Dodatkowa donacja
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
❌ Mapy premium
❌ Nawigacja
✔️ Brak reklam
✔️ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
freeLicenseTitle Free License Darmowa licencja
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
✔️ All free features and maps
❌ Mapy premium
❌ Nawigacja
❌ Brak reklam
✔️ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
thunderforestMapsFeatures ✔️ Thunderforest premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 Mapy Thunderforest
🔹 Bez reklam
mapboxMapsFeatures ✔️ Mapbox premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Bez reklam
hereMapsFeatures ✔️ HERE premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 mapy HERE
🔹 Bez reklam
maptilerMapsFeatures ✔️ MapTiler premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
Układanie map
Bez reklam
menuNavigation Navigate Nawigować
menuMeter Meter Metr
menuMeterMode Meter mode Tryb miernika…
menuMeterShowValue Value Wartość
menuMeterShowSubValues Sub-values Wartości podrzędne
menuMeterShowChart Chart Wykres
menuMeterShowIcon Icon Ikona
menuSpeedo Speedometer Prędkościomierz
menuSpeedoAppearance Appearance Wygląd zewnętrzny