Key English Polish
proPlusLicenseLabel Pro+ Prof+
proLicenseLabel Pro Profesjonalny
ultimateLicenseTitle Ultimate License Najwyższa licencja
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Najlepsza licencja dla najlepszych wrażeń.
maptilerMapsFeatures ✔️ MapTiler premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
Układanie map
Bez reklam
pref_group_meters_title Meters Liczniki
pref_soundeffects_tally_radius_dialog_title Radius tally zestawienie zasięgu
speechUnitTwoMeters Meters Metry