Key English Romanian
menuMeterChooseModes Choose modes… Selectare Mod...
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Reiau, te rog aşteaptă...
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Pregătesc datele traseului...
dialogTrackUploadSending Sending… Trimit...
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Impărtăşeşte-ţi ideile...
tracksHistoryListLoading Loading… Încarcă
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Distribuie traseul către...
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Vezi traseul cu...
sensorStatusConnecting Connecting… Conectare...
pref_group_advanced_title Advanced… Avansat...
pref_category_select_title Select… Selectare...
pref_meter_modes_select_title Choose available modes… Alege mod disponibil...