Key English Romanian
menuMeterChooseModes Choose modes… Selectare Mod...
toastTrackSaved Track saved. Traseu salvat
toastTrackDiscarded Track discarded. Traseu șters
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Apasă lung pentru a afişa harta.
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Sensibilitatea scuturării.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Actualizează protecţia.
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Noul profil va copia setările din profilul activ curent.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Reiau, te rog aşteaptă...
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Pregătesc datele traseului...
dialogTrackUploadSending Sending… Trimit...
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Impărtăşeşte-ţi ideile...
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Actualizează protecţia.
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Nu sunt piste aici. Mergi afară și înregistrează o activitate.
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Distribuie traseul către...
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Vezi traseul cu...
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Coef. de frecare la rulare
sensorStatusConnecting Connecting… Conectare...
pref_group_advanced_title Advanced… Avansat...
pref_category_select_title Select… Selectare...
pref_meter_modes_select_title Choose available modes… Alege mod disponibil...