Key English Turkish
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Rota çok kısa. Bu rotayı kaydetmek ister misiniz?
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Uyarı: Profil ayarları ve tüm veriler kaldırılacak. Kaydedilmiş rotalar silinmez.

Profili sil?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Bu rotanın kaydedildiği %1$s profili artık yok. Kullanımdaki profille devam etmek ister misiniz?
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Sensör özellikleri her profil için ayrı işler. Buradaki özellikler sadece belirtilen güncel profil için geçerlidir.
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s Zil: %1$s, Sesli İkaz: %2$s
Kat edilen Mesafeler: %3$s, Etkiler: %4$s, Alarmlar: %5$s