Key English Ukrainian
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Висота над рівнем моря — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Зауважте: Це значення деколи може запізнюватися через неминучі затримки цифрової фільтрації.
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Нахил (градієнт) – вказує на відхилення рівня поверхні від горизонтального нуля. Вищі значення відображають крутіший підйом, від'ємні означають спуск.

Зауважте: Це значення може запізнюватися близько хвилини через неминучі затримки, викликані фільтрацією значень.
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Швидкість підйому (додатні значення) чи спуску (від'ємні значення) — Поточна, Максимальна та Мінімальна.

Зауважте: Це значення може запізнюватися через неминучі затримки, викликані фільтрацією значень.
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Потужність вираховується із сили тяги, змін висоти та ін. — Поточна, Максимальна та Середня.

Від'ємні значення відображають набір потужності, наприклад при спусках чи гальмуванні.

Коли у ккал/год чи кДж/год, у профіль також записується ефективність та основний обмін речовин (BMR).

Зауважте: Це значення може відставати до хвилини через затримки, зумовлені фільтруванням значень.
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Середня потужність рахується упродовж активності, не враховуючи інтервали без потужності чи з дуже малою потужністю (спуск, гальмування, рух по інерції).

Під час напружених тренувань це буде ваша порогова функціональна потужність (Functional Threshold Power).
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Втрата або набір потужності під час підйому чи спуску — Поточна, Максимальна та Середня.

Від'ємні значення відображають набір потужності (зниження).

Коли у ккал/год чи кДж/год, у профіль також записується ефективність.

Зауважте: Це значення може відставати до хвилини через затримки, зумовлені фільтруванням значень.