Project Information

Project website http://urban-bike-computer.com/
Instructions for translators http://urban-bike-computer.com/translate/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0
Repository https://github.com/sublimis/urbanbiker/
Repository branch master bf9cdfa, 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.urban-bike-computer.com/git/urban-biker/strings/
Filemasktranslate/strings-*.xml
Monolingual base language filetranslate/strings-en.xml
Translation file translate/strings-bg.xml
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes Urban Biker/Strings - Bulgarian
a month ago AlexanderVelichkov New translation Urban Biker/Strings - Bulgarian
Наклон
a month ago AlexanderVelichkov New translation Urban Biker/Strings - Bulgarian
Височина над средното морско ниво (геоид) — Текуща, Максимална и Минимална.

Забележка: Това може да се забави от реалното време, поради неизбежните закъснения на цифровото филтриране.
a month ago AlexanderVelichkov New translation Urban Biker/Strings - Bulgarian
Височина
a month ago AlexanderVelichkov New translation Urban Biker/Strings - Bulgarian
Измерване на отклонение на маршрута от права линия, напр. колко се отдалечавате от зоната, вместо да се движите направо. По-ниското обикновено е по-добро.
a month ago AlexanderVelichkov New translation Urban Biker/Strings - Bulgarian
Въртене
a month ago AlexanderVelichkov New translation Urban Biker/Strings - Bulgarian
Сумарно намаляване на височината (спускане).
a month ago AlexanderVelichkov New translation Urban Biker/Strings - Bulgarian
Спускане
a month ago AlexanderVelichkov New translation Urban Biker/Strings - Bulgarian
Сумарен набор от височини (изкачване).
a month ago AlexanderVelichkov New translation Urban Biker/Strings - Bulgarian
Изкачване
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 1042 3883
Translated 73.8% 769 2862
Needs editing 1.2% 13
Failing check 2.4% 25

Last activity

Last change Sept. 20, 2019, 7:54 p.m.
Last author Alexander Velichkov

Activity in last 30 days

Activity in last year