Translation

locale
English
Key English Croatian
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Vibracije
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mjera odstupanja staze od ravne linije, tj. koliko staza ispunjava površinu umjesto da ide ravno. Manje je najčešće bolje.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Vijuganje
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Prikazuje vašu trenutnu, maksimalnu i prosječnu brzinu.

Indikator zastoja pokazuje kada vrijednost brzine nije ažurirana neko vrijeme i kada joj se ne može vjerovati.

Indikator tempa male su strelice u blizini vrijednosti brzine koje pokazuju kada je trenutna brzina iznad ili ispod prosječne brzine.
infoSpeedometerTitle Speedometer Brzinomjer
inProgress In progress U toku
licenseDialogMapsTab Maps Mape
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Stavka je već u vlasništvu
licenseItemOwned Currently owned Trenutno u vlasništvu
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Aplikacija je uspješno licencirana. Hvala na podršci!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Nadogradite svoju licencu
loading Loading… Učitavam…
locale en hr
manageSubscriptions Manage subscriptions Upravljanje pretplatama
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox premium karte
⭐ Navigacija
⭐ Mrežna osnovna visina
⭐ Nema reklama
⭐ Sve besplatne značajke i karte
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Kliknite za opcije
mapMarkerFinish Finish Kraj
mapMarkerMyLocation My location Moja lokacija
mapMarkerStart Start Start
mapPlaceSearch Where to? Kamo?

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsCroatian

3 years ago
User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsCroatian

3 years ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCroatian

4 years ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsCroatian

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 1