Translation

meterTextRelative
English
Key English Slovak
meterModeSpeedVertical climb speed vertikálna rýchlosť
meterModeSpeedVerticalShort c spd rýchl. stúp.
meterModeStepCadence step cadence kadencia krokov
meterModeStepCadenceShort step cad kad. krok.
meterModeStepCount steps kroky
meterModeStepCountShort steps kroky
meterModeTemperature temperature teplota
meterModeTemperatureShort temp teplota
meterModeVerticalPower climb power výkon stúpania
meterModeVerticalPowerShort c pwr výkon st.
meterModeWriggle wriggle kľukatosť
meterModeWriggleShort wrig kľuk.
meterTextAvg avg priem.
meterTextMax max max.
meterTextMin min min.
meterTextRelative rel rel
meterTextTotal tot total
meterVerticalWeight Vertical weight Pomerná výška
na N/A N/A
navigationAvoidFerries Avoid ferries Vyhnúť sa lodným trasám
navigationAvoidIndoor Avoid indoor Vyhnúť sa interiérom
navigationAvoidMotorways Avoid motorways Vyhnúť sa rýchlostným cestám
navigationAvoidTolls Avoid tolls Vyhnúť sa spoplatneným úsekom
navigationContinue Continue Pokračovať
navigationDestinationReached Destination Cieľ
navigationGotOffRoute Off route Mimo trasy
navigationHidePrompt Hide Skryť
navigationLoadFromFilePrompt An error occurred while loading new directions from the Internet.

Do you want to load previously used directions from a file?
Vyskytla sa chyba pri načítavaní smerových pokynov z internetu.

Načítať predchádzajúce použité navigovanie zo súboru?
navigationLoadingData Loading directions… Načítavajú sa pokyny…
navigationRerouteCmd Click to reroute Presmerovať

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
meterTextRelative
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 581