Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

English Czech
Advanced… Rozšířené…
Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Aplikace Urban Biker by měla být vyjmuta z nastavení optimalizace spotřeby baterie jinak nemusí fungovat správně.

Otevřít nastavení optimalizace?
Note: Auto Pause forced to Off Poznámka: Automatická pauza je vypnuta
4 min 4 min
Found Nalezeno
°F °F
Physical activity permission Oprávnění pro přístup k fyzické aktivitě
Click sound when proximity sensor is tripped Zvuk kliknutí, když je aktivován senzor přiblížení
Descent tally Hlášení klesání
Profile Profil
0.5 sec 0.5 s
Power/Energy parameters Parametry Výkon/Energie
Manage subscriptions Správa předplatných
Vert. speed Vert.rychlost
Use derived sensor Použít získaný senzor
kcal/h kcal/h
Usage: Select the downloaded map file with the option above. Použití: Zvolte stažený soubor s mapou s volbami výše.
Recording Záznam
Long-click to switch profile Dlouhé kliknutí pro změnu profilu
Error zipping track! Try resetting again. Chyba ukládání trasy do Zip souboru. Zkuste to prosím znovu.
(All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Všechny profily) Stínovat terén. Mapa bude vypadat více realistická, avšak bude pomalejší. Vyžadovány jsou DEM (.hgt) soubory ve složce map.
Urban Biker Urban Biker
Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Vlastnosti senzorů jsou pod správou profilu. Vlastnosti zde upravujete pouze pro aktivní profil (%1$s).
(All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všechny profily) Použít subsystém GPS přímo. Stabilní, méně složitý model, žádný prostředník. Může také použít méně zdrojů než jiný poskytovatel.
Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Počet čidel (např. magnetů) používaných senzorem. Senzor bez externích čidel obvykle mívá jen jedno vnitřní čidlo.
Loading ad… Nahrávám reklamu…
Works best for Samsung, LG, Sony (regular), Xiaomi, and the like Pracuje nejlépe se značkou Samsung, LG, Sony, Xiaomi a podobně
Hearts Srdce
License successfully awarded Licence úspěšně předána
FenceGuard: Fence %1$s updated Soukromé zóny: Zóna %1$s aktualizována
2 GB 2 GB
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Urban Biker
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
h h Urban Biker
kcal kcal Urban Biker
kcal/h kcal/h Urban Biker

String information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
cs.tbx, string 858