Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

English Czech
Forgotten pause Zapomenutá pauza
Reset prompt Požadavek na nulování
Show FenceGuard protected regions over the map Zobrazit chráněné zóny na mapě
Add to the profile Přidat do profilu
Heart beats Tep srdce
Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, ve kterém byla trasa uložena již neexistuje. Pokračovat v aktuálním profilu %2$s?
Profile: %1$s Profil: %1$s
Countdown Odpočítávání
Speed triggers Rychlost pro spouštění
Auto theme Automatické téma
GPS provider GPS poskytovatel
Run Běh
Rate us Hodnocení
mW mW
(All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. (Všechny profily) Přepočítat rychlost ze vzdáleností, nepoužívat přímé hodnoty z GPS. Toto může poskytnout stabilnější čtení rychlosti přes GPS hodnoty (Doppler).
power výkon
s s

Less accuracy, uses less battery

Menší přesnost, menší spotřeba baterie
° °
Select… Vybrat…
Always keep your eyes on the road. Vždy se dívejte na cestu.
dur čas
Distance tally Hlášení vzdálenosti
Created with Urban Biker Vytvořeno aplikací Urban Biker
Default — Statusbar at its natural position Výchozí — Stavový řádek na normální pozici
Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrická nadmořská výška byla násilně vypnuta kvůli nesouladu s GPS nadmořskou výškou!

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorech!
slop sklon
FenceGuard: Fence %1$s added Soukromé zóny: Zóna %1$s přidána
clk hod
CPU sleep policy Politika uspání procesoru
Scan Skenovat
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Urban Biker
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
power výkon Urban Biker

String information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
cs.tbx, string 375