Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

English Czech
(All profiles) (Všechny profily)
Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Doba trvání cesty, případně s výjimkou případných pauz nebo zastávek.
Surf Serfování
pwr síla
Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes Použít data snímače teploty pro přesnější barometrické výšky
Total distance traveled since first profile use. Celková ujetá vzdálenost od prvního použití profilu.
Automatic visual theme is active Aktivní je automatické téma
Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
Active power Aktivní výkon
10 MB 10 MB
Ultimate Ultimate
Works best for Motorola, HTC, Sony (compact), and the like Pracuje nejlépe se značkou Motorola, HTC, Sony (kompaktní) a podobně
Camera permission Oprávnění k fotoaparátu
Duck AVAS on bell ring Snížit rachot při použití zvonku
Bike 1 🚴 Kolo 1 🚴
auto auto
Show the Profile button Zobrazit tlačítko Profily
Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Efektivita: %1$s
Metabolismus: %2$s
Parameters Parametry
Degree [°] Stupně [°]
ZIPs (complete) ZIPy (kompletní)
I understand Chápu
Collapse Sbalit
asc stou
Follow Sledovat
Stopped time Čas zastavení
FenceGuard: Your location still not available Soukromé zóny: Vaše poloha není dostupná
Units for other quantities Jednotky pro ostatní veličiny
Minutes Minuty
Drop: %1$s Klesání: %1$s
Screenshot Snímek obrazovky
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Urban Biker
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
auto auto Urban Biker

String information

String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
cs.tbx, string 522