Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

English Czech
Live summary Živý přehled
Chart your movements over the map Graf vašeho pohybu po mapě
J J
Meter 2 Měřič 2
Not set Nenastaveno
2 sec 2 s
Disable bell ring on speedometer click Zakázat zvonění zvonku kliknutím na měřič rychlosti
View track with… Prohlížet trasu v…
Permission is needed so the app can activate the flashlight. Je potřeba oprávnění, aby aplikace mohla aktivovat blesk.
Constant while moving Kontinuální během pohybu
Waving mode active Aktivní režim 'mávání'
Sensor disabled Senzor zakázán
Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Radarová data jsou stahována z internetu, i když se používají offline mapy. Jsou aktualizována každých 10 minut, pokud je mapa viditelná. Zdrojem dat je RainViewwer.com.
elapsed uplynulo
Sail Plachtění
en cs
Horn Trumpeta
Profiles Profily
Open the downloads web page now? Otevřít internetovou stránku se stahováním?
Title Název
Refresh Obnovit
'%1$s billed once in 3 months' '%1$s placeno jednou za 3 měsíce'
Follow on Sledování zapnuto
/100mi /100mi
Notes Poznámky
min/km min/km
acc zrych
(All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Všechny profily) Vypněte pro snížení spotřeby baterie, zvláště při sledovacím módu
Track discarded. Trasa zrušena.
Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Senzory se automaticky připojí během nahrávání a odpojí při zastavení nahrávání.

Není možné připojit senzor ručně.
Proximity sensor Senzor přiblížení
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Urban Biker
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
en cs Urban Biker

String information

String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
cs.tbx, string 812