Glossary term

English

Additional explanation to clarify meaning or usage of the string.

English Czech
J/h J/h
Energy parameters Energetické parametry
Ding Cink
Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Přesnost teplotního barometru závisí na venkovní teplotě vzduchu.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorech, jako jsou některá vozidla a letadla.
Auto rotate Automatické otáčení
Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Připojením na cloud služby se zjednoduší nahrávání a sdílení tratí s ostatními.

Nikdy neodesíláme nic bez vašeho svolení.
Tracked using Urban Biker mobile app Táto aktivita byla zaznamenána mobilní aplikací Urban Biker
Metric Metrické
Auto rate Automatická rychlost
Facebook no longer supports sharing fitness activities, so we removed Facebook from the app. Facebook již nepodporuje sdílení aktivit, proto jsme jej odstranili z aplikace.
Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Nelze smazat - Profil obsahuje neuložená data! Nejdříve dokončete.
Flickering Blikání
Sound on GPS status change (good, bad) Zvuk při změně stavu GPS (dobrá, špatná/zastavená)
Successfully updated Úspěšně aktualizováno
Upside down — More practical device handling Vzhůru nohama - praktičtější zacházení se zařízením
🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Všechny mapy
🔹 Všechny funkce
🔹 Bez reklam
Sensor removed from the profile Senzor byl odstraněn z profilu
1 GB 1 GB
Select Vybrat
Offline maps download Stáhnout offline mapy
Bell type Typ zvonku
Tracks history Historie tras
General Obecné
Kilometer Kilometr
Pace indicator Indikátor tempa
(All profiles) Speak profile name on profile switch (Všechny profily) Při přepnutí profilu řekne jeho jméno
Auto zoom Automatické zvětšování
Map was not recorded. Mapa nebyla nahrávána.
Electric vehicle Elektrické auto
Force frequent GPS updates while the screen is turned on Vynucuje časté aktualizace GPS, když je obrazovka zapnutá
Select all Vybrat vše
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Urban Biker
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Maps Mapy Urban Biker
No Ne Urban Biker
🔹 All maps 🔹 All features 🔹 No ads 🔹 Všechny mapy
🔹 Všechny funkce
🔹 Bez reklam
Urban Biker
🔹 No ads 🔹 Bez reklam Urban Biker

String information

String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
cs.tbx, string 761