Translation

018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826
English
Key English Czech
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Nahrajte své jízdy, běhy nebo pěší tůry pomocí jednoho kliknutí. Je to velmi snadné, ale mocné! Chcete vědět víc? Objevte nepřeberné množství vlastností a nastavení!
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Přesnost
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Bezdrátové senzory 📟 – Podpora mnoha obvyklých Bluetooth LE a ANT+ senzorů.
• Barometrický výškoměr 🏔️ – barometrický senzor pro špičkovou přesnost měření výšek.
• Meřák výkonu 🔥 – nejpřesnější měřák výkonu a energie v této oblasti.
• Automatické zastavení ⏯️ – ignoruje všechny pauzy, stejně jako klasický drátěný cyklopočítač.
• Kokpit 💺 – zobrazuje přesnou vzdálenost, dobu trvání, výšku, stoupání, klesání, výkon, výkon při stoupání, energii, účinnost, srdeční frekvenci, počet kroků, kadenci, převodový poměr, kinetickou energii, vertikální rychlost, zrychlení, tempo, tlak, teplotu, počítadlo kilometrů ... celkem více než 75 statistik !
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Účinnost
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Zdarma🌌 – celá sada funkcí, bez omezení.
• Šetří baterii 🔋 – užijte si celodenní aktivity s vědomím že bateri vydrží.
• Nevyžaduje internetové připojení 📴 – Internet potřebujete pro funkce jako online mapy, ale není vyžadován.
• Profily 👥 – rychle přepněte profily, například z Kola do Běhu bez zastavení nahrávání.
• Snadné obnovení ↩️ – obnovte jakoukoliv jízdu z minulosti, nezáleží zda jste zastavili na hodinu nebo den.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Bezpečnost
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Svítilna na kolo 🔦 – Blikající svítilna, která se automaticky vypne po vložení do kapsy.
• Zvonek na kole 🔔 – automaticky zvoní při brždění, nebo manuálně při dotyko nebo potřesením zařízení.
• Zvuky při pohybu 📣 – Skvělé pro tichá kola která lekají chodce.
• Maximální soukromí 🕵️ – Nahrané aktivity jsou uchovány pouze na zařízení. Poloha vašeho domu, pracovisště a další soukromá místa můžete snadno skrýt.
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 Vědecky podloženo
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• AI algoritmy 🤖 – využívá strojové učení a rubustní statistiky pro zpracování dat.
• Ponoření se do čísel 🧬 – více než 65 statistik pro každou jízdu v rozlišení méně než sekunda, neupravená data dostupná v CSV formátu.
• Fyzická konzistence 📐 – maximální rychlost nemůže být menší než průměrná rychle; metriky nemají špičky bez příčiny.
• Matematická konzistence 📈 – problémy desetinného zaokrouhlování, konečné přesnosti, nebo zaokrouhlování jsou pečlivě řešeny pro špičkovou přesnost.
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Nejen vhodné pro sporty
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Moderní cyklisté často používají více než jeden dopravní prostředek během dne. Aplikaci můžete použít pro sledování mnoho z vašich denních aktivit, jako je chůze a běh, automobil a dokonce i let.
title Urban Biker Urban Biker
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Využijte svůj telefon jako špičkový cyklopočítač!
Key English Czech
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Bezdrátové senzory 📟 – Podpora mnoha obvyklých Bluetooth LE a ANT+ senzorů.
• Barometrický výškoměr 🏔️ – barometrický senzor pro špičkovou přesnost měření výšek.
• Meřák výkonu 🔥 – nejpřesnější měřák výkonu a energie v této oblasti.
• Automatické zastavení ⏯️ – ignoruje všechny pauzy, stejně jako klasický drátěný cyklopočítač.
• Kokpit 💺 – zobrazuje přesnou vzdálenost, dobu trvání, výšku, stoupání, klesání, výkon, výkon při stoupání, energii, účinnost, srdeční frekvenci, počet kroků, kadenci, převodový poměr, kinetickou energii, vertikální rychlost, zrychlení, tempo, tlak, teplotu, počítadlo kilometrů ... celkem více než 75 statistik !
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Nejen vhodné pro sporty
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Přesnost
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 Vědecky podloženo
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Zdarma🌌 – celá sada funkcí, bez omezení.
• Šetří baterii 🔋 – užijte si celodenní aktivity s vědomím že bateri vydrží.
• Nevyžaduje internetové připojení 📴 – Internet potřebujete pro funkce jako online mapy, ale není vyžadován.
• Profily 👥 – rychle přepněte profily, například z Kola do Běhu bez zastavení nahrávání.
• Snadné obnovení ↩️ – obnovte jakoukoliv jízdu z minulosti, nezáleží zda jste zastavili na hodinu nebo den.
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Moderní cyklisté často používají více než jeden dopravní prostředek během dne. Aplikaci můžete použít pro sledování mnoho z vašich denních aktivit, jako je chůze a běh, automobil a dokonce i let.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Bezpečnost
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Svítilna na kolo 🔦 – Blikající svítilna, která se automaticky vypne po vložení do kapsy.
• Zvonek na kole 🔔 – automaticky zvoní při brždění, nebo manuálně při dotyko nebo potřesením zařízení.
• Zvuky při pohybu 📣 – Skvělé pro tichá kola která lekají chodce.
• Maximální soukromí 🕵️ – Nahrané aktivity jsou uchovány pouze na zařízení. Poloha vašeho domu, pracovisště a další soukromá místa můžete snadno skrýt.
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Nahrajte své jízdy, běhy nebo pěší tůry pomocí jednoho kliknutí. Je to velmi snadné, ale mocné! Chcete vědět víc? Objevte nepřeberné množství vlastností a nastavení!
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Účinnost
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• AI algoritmy 🤖 – využívá strojové učení a rubustní statistiky pro zpracování dat.
• Ponoření se do čísel 🧬 – více než 65 statistik pro každou jízdu v rozlišení méně než sekunda, neupravená data dostupná v CSV formátu.
• Fyzická konzistence 📐 – maximální rychlost nemůže být menší než průměrná rychle; metriky nemají špičky bez příčiny.
• Matematická konzistence 📈 – problémy desetinného zaokrouhlování, konečné přesnosti, nebo zaokrouhlování jsou pečlivě řešeny pro špičkovou přesnost.
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Využijte svůj telefon jako špičkový cyklopočítač!
title Urban Biker Urban Biker

Loading…

2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: výkon

Reset

Glossary

English Czech
Acceleration Zrychlení Urban Biker
Altitude Nadmořská výška Urban Biker
ascent stoupání Urban Biker
auto auto Urban Biker
Auto pausing Automatická pauza Urban Biker
Barometric altitude Barometrická nadmořská výška Urban Biker
Cadence Kadence Urban Biker
Descent Klesání Urban Biker
distance vzdálenost Urban Biker
Duration Čas Urban Biker
efficacy účinnost Urban Biker
Energy Energie Urban Biker
gear ratio poměr převodů Urban Biker
Heart rate Srdeční tep Urban Biker
in p Urban Biker
kinetic energy kinetická energie Urban Biker
Meter Metr Urban Biker
odometer tachometr Urban Biker
Pace Tempo Urban Biker
power výkon Urban Biker
Power and Energy Výkon a Energie Urban Biker
Pressure Tlak Urban Biker
Sensors Senzory Urban Biker
speed rychlost Urban Biker
Temperature Teplota Urban Biker
Used Použito Urban Biker
vertical speed vertikální rychlost Urban Biker

String information

Key
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/store/storedesc-cs.xml, string 3