The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

shortDescription
English
Key English Croatian
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Snimite svoje vožnje, trčanja ili planinarenja jednim pritiskom na gumb. Super je jednostavan, a moćan! Spremni za više? Istražite mnoštvo značajki i postavki!
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Točnost
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Bežični senzori 📟 – podržava mnoge standardne Bluetooth LE i ANT+ senzore.
• Barometarska visina 🏔️ – senzor barometra koristi se za vrhunsku točnost nadmorske visine.
• Mjerač snage 🔥 – najprecizniji mjerač snage i energije u industriji.
• Automatsko pauziranje ⏯️ – može odbaciti sve pauze, poput klasičnog žičanog cikloračunala.
• Kokpit 💺 – pokazuje točnu udaljenost, trajanje, nadmorsku visinu, uspon, spuštanje, snagu, snagu penjanja, energiju, učinkovitost, otkucaje srca, broj koraka, kadencu, prijenosni omjer, kinetičku energiju, okomitu brzinu, ubrzanje, tempo, tlak, temperaturu, brojač kilometara… ukupno više od 75 statistika!
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Učinkovitost
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Besplatno 🌌 – cijeli skup značajki, bez ograničenja.
• Štednja baterije 🔋 – uživajte u cjelodnevnim aktivnostima znajući da će baterija trajati.
• Offline friendly 📴 – Internet je potreban za značajke kao što su online karte, ali nije obavezan.
• Profili 👥 – brzo mijenjanje profila, npr. od bicikla do trčanja bez zaustavljanja snimanja.
• Jednostavan nastavak ↩️ – nastavite bilo koju prošlu vožnju, bez obzira jeste li stali na sat ili dan.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Sigurnost
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Svjetlo za bicikl 🔦 – trepćuće svjetlo za bicikl, automatski se gasi kada se stavi u džep.
• Zvono za bicikl 🔔 – automatsko zvonjenje prilikom kočenja, ili ručno dodirom ili protresanjem uređaja.
• Zvukovi kretanja 📣 – izvrsni za tihe bicikle koji plaše pješake.
• Maksimalna privatnost 🕵️ – snimljene staze pohranjuju se samo na uređaj, također se lokacija vašeg doma, radnog mjesta i drugih privatnih mjesta može lako sakriti.
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 Znanost ispod
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• Algoritmi umjetne inteligencije 🤖 – za obradu podataka koriste se strojno učenje i robusna statistika.
• Izmjena brojeva 🧬 – više od 65 statistika izračunatih za svaku vožnju u rezoluciji ispod sekunde, neobrađeni podaci dostupni u CSV formatu.
• Fizička dosljednost 📐 – maksimalna brzina nikako ne može biti manja od prosječne brzine, a metrika ne bi trebala skokovati bez razloga.
• Matematička dosljednost 📈 – problemi decimalnog zaokruživanja, konačne preciznosti ili pogreške zaokruživanja obrađuju se vrlo pažljivo radi vrhunske točnosti.
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Ne samo za sport
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Moderni biciklisti često koriste više od jednog prijevoznog sredstva tijekom dana. Aplikacija se može koristiti za praćenje mnogih vaših svakodnevnih aktivnosti, poput hodanja i trčanja, vožnje automobila, pa čak i letenja.
title Urban Biker Urbani biciklist
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Pretvorite svoj telefon u moćno biciklističko računalo!
Key English Croatian
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Bežični senzori 📟 – podržava mnoge standardne Bluetooth LE i ANT+ senzore.
• Barometarska visina 🏔️ – senzor barometra koristi se za vrhunsku točnost nadmorske visine.
• Mjerač snage 🔥 – najprecizniji mjerač snage i energije u industriji.
• Automatsko pauziranje ⏯️ – može odbaciti sve pauze, poput klasičnog žičanog cikloračunala.
• Kokpit 💺 – pokazuje točnu udaljenost, trajanje, nadmorsku visinu, uspon, spuštanje, snagu, snagu penjanja, energiju, učinkovitost, otkucaje srca, broj koraka, kadencu, prijenosni omjer, kinetičku energiju, okomitu brzinu, ubrzanje, tempo, tlak, temperaturu, brojač kilometara… ukupno više od 75 statistika!
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Ne samo za sport
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Točnost
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 Znanost ispod
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Besplatno 🌌 – cijeli skup značajki, bez ograničenja.
• Štednja baterije 🔋 – uživajte u cjelodnevnim aktivnostima znajući da će baterija trajati.
• Offline friendly 📴 – Internet je potreban za značajke kao što su online karte, ali nije obavezan.
• Profili 👥 – brzo mijenjanje profila, npr. od bicikla do trčanja bez zaustavljanja snimanja.
• Jednostavan nastavak ↩️ – nastavite bilo koju prošlu vožnju, bez obzira jeste li stali na sat ili dan.
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Moderni biciklisti često koriste više od jednog prijevoznog sredstva tijekom dana. Aplikacija se može koristiti za praćenje mnogih vaših svakodnevnih aktivnosti, poput hodanja i trčanja, vožnje automobila, pa čak i letenja.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Sigurnost
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Svjetlo za bicikl 🔦 – trepćuće svjetlo za bicikl, automatski se gasi kada se stavi u džep.
• Zvono za bicikl 🔔 – automatsko zvonjenje prilikom kočenja, ili ručno dodirom ili protresanjem uređaja.
• Zvukovi kretanja 📣 – izvrsni za tihe bicikle koji plaše pješake.
• Maksimalna privatnost 🕵️ – snimljene staze pohranjuju se samo na uređaj, također se lokacija vašeg doma, radnog mjesta i drugih privatnih mjesta može lako sakriti.
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Snimite svoje vožnje, trčanja ili planinarenja jednim pritiskom na gumb. Super je jednostavan, a moćan! Spremni za više? Istražite mnoštvo značajki i postavki!
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Učinkovitost
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• Algoritmi umjetne inteligencije 🤖 – za obradu podataka koriste se strojno učenje i robusna statistika.
• Izmjena brojeva 🧬 – više od 65 statistika izračunatih za svaku vožnju u rezoluciji ispod sekunde, neobrađeni podaci dostupni u CSV formatu.
• Fizička dosljednost 📐 – maksimalna brzina nikako ne može biti manja od prosječne brzine, a metrika ne bi trebala skokovati bez razloga.
• Matematička dosljednost 📈 – problemi decimalnog zaokruživanja, konačne preciznosti ili pogreške zaokruživanja obrađuju se vrlo pažljivo radi vrhunske točnosti.
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Pretvorite svoj telefon u moćno biciklističko računalo!
title Urban Biker Urbani biciklist

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / Store DescriptionCroatian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Pretvorite svoj telefon u moćno biciklističko računalo!".

Fix string

Reset

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
shortDescription
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/store/storedesc-hr.xml, string 13