Translation

c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96
English
Key English Dutch
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Neem je ritten, hardloop of wandelsessies op met een enkele click. Het is super makkelijk, maar toch uitgebreid. Klaar voor meer? Verken de diversiteit aan mogelijkheden en instellingen!
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Nauwkeurigheid
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Draadloze sensoren 📟 – Ondersteund veel standaard Bluetooth LE en ANT+ sensoren.
• Barometrische hoogtemeting 🏔️ – Barometer word gebruikt voor de nauwkeurige bepaling van de hoogte.
• Krachtmeter 🔥 – De meest nauwkeurige kracht en energiemeter in zijn segment.
• Auto Pauzeren ⏯️ – Detecteert en negeert alle pauzes zoals een conventionele fietscomputer.
• Overzichtsscherm 💺 – Nauwkeurige weergave van afstand, tijdsduur, hoogte, afdaling, beklimming, kracht, klimkracht, energie, rendement, hartslag, stappen, cadans, overbrengingverhouding, kinetische energie, verticale snelheid, acceleratie, tempo, druk, temperatuur, snelheid… meer dan 75 statistieken in totaal!
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Rendement
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Gratis 🌌 – Volledige set met toepassingen, geen restricties.
• Batterijbesparing 🔋 – Geniet van lange activiteiten zonder je zorgen te maken over een lege telefoon.
• Offline vriendelijk 📴 – Internet is niet verplicht, dit word alleen gebruikt voor online kaarten.
• Profielen👥 – Wissel snel van profiel, bijv. van fietsen naar hardlopen zonder te stoppen met opnemen.
• Eenvoudig hervatten van opnames ↩️ – Hervat elke opname, het maakt niet uit of je een uur bent gestopt of een dag.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Beveiliging
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Fietslamp 🔦 – Flitsende fietslamp, gaat automatisch uit wanneer de telefoon in je zak zit.
• Fietsbel 🔔 – Bel automatisch bij een rem-actie, of door te klikken op het overzichtsscherm of te schudden met je telefoon.
• Beweeggeluiden 📣 – Goed voor stille (e-)fietsen die overige weggebruikers doen schrikken.
• Maximale privacy 🕵️ – Alle opnames worden alleen lokaal opgeslagen, de locatie van de huis, werk en andere privélocaties kunnen makkelijk worden verbogen in je opnames.
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 De gebruikte technologie
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• Algoritmes met kunstmatige intelligentie 🤖 – machine learning en statistieken worden gebruikt de analyse van de data.
• Nauwkeurige gegevens 🧬 – Er worden voor elke rit meer dan 65 statistieken berekend aan de hand van de opgenomen gegevens, data beschikbaar in CSV formaat.
• Natuurkundige betrouwbaarheid 📐 – Maximale snelheid kan nooit kleiner zijn dan de gemiddelde snelheid, en meetgegevens zouden niet zonder reden veel moeten wisselen.
• Rekenkundige betrouwbaarheid 📈 – Problemen met afronding van getallen, eindige precisie, worden allen met veel nauwkeurigheid berekend.
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Niet alleen voor sportactiviteiten
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Moderne fietsers gebruiken vaak meer dan één vervoersmiddel per dag. De applicatie kan gebruikt worden om veel van je dagelijkse activiteiten bij te houden, zoals wandelen, hardlopen, autorijden en zelfs vliegen.
title Urban Biker Stadsfietser
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Verander je telefoon in een krachtige fietscomputer!
Key English Dutch
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Draadloze sensoren 📟 – Ondersteund veel standaard Bluetooth LE en ANT+ sensoren.
• Barometrische hoogtemeting 🏔️ – Barometer word gebruikt voor de nauwkeurige bepaling van de hoogte.
• Krachtmeter 🔥 – De meest nauwkeurige kracht en energiemeter in zijn segment.
• Auto Pauzeren ⏯️ – Detecteert en negeert alle pauzes zoals een conventionele fietscomputer.
• Overzichtsscherm 💺 – Nauwkeurige weergave van afstand, tijdsduur, hoogte, afdaling, beklimming, kracht, klimkracht, energie, rendement, hartslag, stappen, cadans, overbrengingverhouding, kinetische energie, verticale snelheid, acceleratie, tempo, druk, temperatuur, snelheid… meer dan 75 statistieken in totaal!
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Niet alleen voor sportactiviteiten
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Nauwkeurigheid
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 De gebruikte technologie
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Gratis 🌌 – Volledige set met toepassingen, geen restricties.
• Batterijbesparing 🔋 – Geniet van lange activiteiten zonder je zorgen te maken over een lege telefoon.
• Offline vriendelijk 📴 – Internet is niet verplicht, dit word alleen gebruikt voor online kaarten.
• Profielen👥 – Wissel snel van profiel, bijv. van fietsen naar hardlopen zonder te stoppen met opnemen.
• Eenvoudig hervatten van opnames ↩️ – Hervat elke opname, het maakt niet uit of je een uur bent gestopt of een dag.
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Moderne fietsers gebruiken vaak meer dan één vervoersmiddel per dag. De applicatie kan gebruikt worden om veel van je dagelijkse activiteiten bij te houden, zoals wandelen, hardlopen, autorijden en zelfs vliegen.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Beveiliging
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Fietslamp 🔦 – Flitsende fietslamp, gaat automatisch uit wanneer de telefoon in je zak zit.
• Fietsbel 🔔 – Bel automatisch bij een rem-actie, of door te klikken op het overzichtsscherm of te schudden met je telefoon.
• Beweeggeluiden 📣 – Goed voor stille (e-)fietsen die overige weggebruikers doen schrikken.
• Maximale privacy 🕵️ – Alle opnames worden alleen lokaal opgeslagen, de locatie van de huis, werk en andere privélocaties kunnen makkelijk worden verbogen in je opnames.
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Neem je ritten, hardloop of wandelsessies op met een enkele click. Het is super makkelijk, maar toch uitgebreid. Klaar voor meer? Verken de diversiteit aan mogelijkheden en instellingen!
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Rendement
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• Algoritmes met kunstmatige intelligentie 🤖 – machine learning en statistieken worden gebruikt de analyse van de data.
• Nauwkeurige gegevens 🧬 – Er worden voor elke rit meer dan 65 statistieken berekend aan de hand van de opgenomen gegevens, data beschikbaar in CSV formaat.
• Natuurkundige betrouwbaarheid 📐 – Maximale snelheid kan nooit kleiner zijn dan de gemiddelde snelheid, en meetgegevens zouden niet zonder reden veel moeten wisselen.
• Rekenkundige betrouwbaarheid 📈 – Problemen met afronding van getallen, eindige precisie, worden allen met veel nauwkeurigheid berekend.
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Verander je telefoon in een krachtige fietscomputer!
title Urban Biker Stadsfietser

Loading…

User avatar Deev87

Translation changed

Urban Biker / Store DescriptionDutch

a year ago
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/store/storedesc-nl.xml, string 1