The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96
English
Key English Polish
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Nagrywaj przejażdżki, biegi lub wędrówki jednym kliknięciem. To jest równie proste, co skuteczne! Gotowy na więcej? Odkryj mnóstwo funkcji i ustawień!
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Dokładność
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Czujniki bezprzewodowe 📟 – obsługujące wiele standardów Bluetooth LE i czujników ANT+.
• Wysokość barometryczna 🏔️ – czujnik barometru służy do najlepszej dokładności wysokości.
• Czujnik mocy 🔥 – najdokładniejszy licznik mocy i energii w branży.
• Automatyczna pauza ⏯️ – może wychwycić wszystkie przerwy, jak klasyczny przewodowy komputer rowerowy.
• Kokpit 💺 – pokazuje dokładną odległość, czas trwania, wysokość, wznoszenie, obniżanie, moc, siłę wznoszenia, energię, skuteczność, tętno, liczbę kroków, rytm, współczynnik przełożenia, energię kinetyczną, prędkość pionową, przyspieszenie, tempo, ciśnienie, temperaturę, licznik kilometrów ... więcej niż 75 statystyk!
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Wydajność
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Darmowy 🌌 – pełny zestaw funkcji, bez ograniczeń.
• Oszczędzający baterię 🔋 – ciesz się całodziennymi zajęciami wiedząc, że bateria wytrzyma.
• Działający offline 📴 – Internet jest potrzebny do takich funkcji, jak mapy online, ale nie jest wymagany.
• Profile 👥 – szybko przełącz profil np. z roweru do biegania bez zatrzymywania nagrywania.
• Łatwe wznowienie ↩️ – wznów jazdę z przeszłości, bez względu na to, czy zatrzymałeś się na godzinę, czy dzień.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Bezpieczeństwo
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Latarka rowerowa 🔦 – światło rowerowe, wyłączane automatycznie po włożeniu do kieszeni.
• Dzwonek rowerowy 🔔 – automatyczny dzwonek uruchamiany podczas hamowania lub ręcznie, dotykając lub potrząsając urządzeniem.
• Dźwięk ruchu 📣 – idealne dla cichych rowerów, które zaskakują pieszych.
• Maksymalna prywatność 🕵️ – zarejestrowane ślady są przechowywane tylko na urządzeniu, a także lokalizacja domu, miejsca pracy i innych prywatnych miejsc może być łatwo ukryta.
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 Zaawansowany technologicznie
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• Algorytmy AI 🤖 – sztuczna inteligencja i solidne statystyki są wykorzystywane do przetwarzania danych.
• Skomplikowane obliczenia 🧬 – ponad 65 statystyk zebranych dla każdej jazdy w czasie poniżej sekundy, dane nieprzetworzone dostępne w formacie CSV.
• Spójność z fizyką 📐 – maksymalna prędkość nie może być mniejsza niż średnia prędkość, a wskaźniki nie powinny wzrastać bez przyczyny.
• Spójność z matematyką 📈 – problemy z zaokrąglaniem dziesiętnym, precyzją skończoną lub błędami zaokrąglania są rozwiązywane bardzo precyzyjnie, aby zapewnić najwyższą dokładność.
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Nie tylko dla sportu
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Współcześni rowerzyści często korzystają z więcej niż jednego środka transportu w ciągu dnia. Aplikacja może być używana do śledzenia wielu codziennych czynności, takich jak spacery i bieganie, jazda samochodem, a nawet latanie.
title Urban Biker Miejski Rowerzysta
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Zmień swój telefon w potężny komputer rowerowy!
Key English Polish
018d5e8a7d748a4222b5f402522b7abbb0693826 • Wireless sensors 📟 – supports many standard Bluetooth LE and ANT+ sensors.
• Barometric altitude 🏔️ – barometer sensor is used for supreme altitude accuracy.
• Power meter 🔥 – the most accurate power and energy meter in industry.
• Auto pausing ⏯️ – can discard all pauses, like the classic wired cycle computer.
• Cockpit 💺 – shows accurate distance, duration, altitude, ascent, descent, power, climb power, energy, efficacy, heart rate, step count, cadence, gear ratio, kinetic energy, vertical speed, acceleration, pace, pressure, temperature, odometer… more than 75 statistics in total!
• Czujniki bezprzewodowe 📟 – obsługujące wiele standardów Bluetooth LE i czujników ANT+.
• Wysokość barometryczna 🏔️ – czujnik barometru służy do najlepszej dokładności wysokości.
• Czujnik mocy 🔥 – najdokładniejszy licznik mocy i energii w branży.
• Automatyczna pauza ⏯️ – może wychwycić wszystkie przerwy, jak klasyczny przewodowy komputer rowerowy.
• Kokpit 💺 – pokazuje dokładną odległość, czas trwania, wysokość, wznoszenie, obniżanie, moc, siłę wznoszenia, energię, skuteczność, tętno, liczbę kroków, rytm, współczynnik przełożenia, energię kinetyczną, prędkość pionową, przyspieszenie, tempo, ciśnienie, temperaturę, licznik kilometrów ... więcej niż 75 statystyk!
14d27af164c7c2da74dbf7e3378ef3e0e3a8087d
✅ Not just for sports

✅ Nie tylko dla sportu
18c734ed044a7125f105b950f838729e680f5f55 🎯 Accuracy 🎯 Dokładność
3e3885935cc391c0dd4e25d9bc3b90cfaa1adaee
👨‍🔬 Science underneath

👨‍🔬 Zaawansowany technologicznie
495f84509eb9b2b944bf6cda399ce37fda979e82 • Free 🌌 – full set of features, no restrictions.
• Battery-saving 🔋 – enjoy day-long activities knowing that the battery will last.
• Offline friendly 📴 – Internet is needed for features like online maps, but is not required.
• Profiles 👥 – quickly switch the profile e.g. from Bike to Run without stopping the recording.
• Easy resume ↩️ – resume any past ride, doesn't matter if you stopped for an hour or a day.
• Darmowy 🌌 – pełny zestaw funkcji, bez ograniczeń.
• Oszczędzający baterię 🔋 – ciesz się całodziennymi zajęciami wiedząc, że bateria wytrzyma.
• Działający offline 📴 – Internet jest potrzebny do takich funkcji, jak mapy online, ale nie jest wymagany.
• Profile 👥 – szybko przełącz profil np. z roweru do biegania bez zatrzymywania nagrywania.
• Łatwe wznowienie ↩️ – wznów jazdę z przeszłości, bez względu na to, czy zatrzymałeś się na godzinę, czy dzień.
6b8dabc46a203b509630387ed6c1602a10d274fe Modern bikers often use more than one means of transport throughout a day. The application can be used to track many of your day-to-day activities, like walking and running, car driving, and even flying. Współcześni rowerzyści często korzystają z więcej niż jednego środka transportu w ciągu dnia. Aplikacja może być używana do śledzenia wielu codziennych czynności, takich jak spacery i bieganie, jazda samochodem, a nawet latanie.
a27dfaea88028b9919730fd8a49b4684d7989a3d
🛡️ Security

🛡️ Bezpieczeństwo
aa7718af0dd79f7b571632e2603174cc2ba1bd84 • Bike light 🔦 – flashing bike light, turned off automatically when put in a pocket.
• Bicycle bell 🔔 – automatic ring when braking, or manually by touching or shaking the device.
• Moving sounds 📣 – great for silent bikes that startle pedestrians.
• Maximum privacy 🕵️ – recorded tracks are stored to device only, also location of your home, workplace, and other private places can be hidden easily.
• Latarka rowerowa 🔦 – światło rowerowe, wyłączane automatycznie po włożeniu do kieszeni.
• Dzwonek rowerowy 🔔 – automatyczny dzwonek uruchamiany podczas hamowania lub ręcznie, dotykając lub potrząsając urządzeniem.
• Dźwięk ruchu 📣 – idealne dla cichych rowerów, które zaskakują pieszych.
• Maksymalna prywatność 🕵️ – zarejestrowane ślady są przechowywane tylko na urządzeniu, a także lokalizacja domu, miejsca pracy i innych prywatnych miejsc może być łatwo ukryta.
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96 Record your rides, runs or hikes with a single button click. It's super-easy, yet powerful! Ready for more? Explore the plethora of features and settings! Nagrywaj przejażdżki, biegi lub wędrówki jednym kliknięciem. To jest równie proste, co skuteczne! Gotowy na więcej? Odkryj mnóstwo funkcji i ustawień!
d26d799ee696b7bdf1179057dd4180d7b31e7cef
⚡ Efficiency

⚡ Wydajność
ecc0e663eaad2e60f5e649fade792d4094d53777 • AI algorithms 🤖 – machine learning and robust statistics is utilized for data processing.
• Number crunching 🧬 – more than 65 statistics computed for every ride in sub-second resolution, raw data available in CSV format.
• Physical consistency 📐 – maximum speed cannot possibly be smaller than average speed, and metrics shouldn't spike without the cause.
• Mathematical consistency 📈 – problems of decimal rounding, finite precision, or round-off errors are all handled very carefully for top-notch accuracy.
• Algorytmy AI 🤖 – sztuczna inteligencja i solidne statystyki są wykorzystywane do przetwarzania danych.
• Skomplikowane obliczenia 🧬 – ponad 65 statystyk zebranych dla każdej jazdy w czasie poniżej sekundy, dane nieprzetworzone dostępne w formacie CSV.
• Spójność z fizyką 📐 – maksymalna prędkość nie może być mniejsza niż średnia prędkość, a wskaźniki nie powinny wzrastać bez przyczyny.
• Spójność z matematyką 📈 – problemy z zaokrąglaniem dziesiętnym, precyzją skończoną lub błędami zaokrąglania są rozwiązywane bardzo precyzyjnie, aby zapewnić najwyższą dokładność.
shortDescription Turn your phone into a powerful bike computer! Zmień swój telefon w potężny komputer rowerowy!
title Urban Biker Miejski Rowerzysta

Loading…

User avatar user

Suggestion removed

Urban Biker / Store DescriptionPolish

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / Store DescriptionPolish

a year ago
User avatar kris

New translation

Urban Biker / Store DescriptionPolish

3 years ago
User avatar kris

New contributor

Urban Biker / Store DescriptionPolish

New contributor 3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
c17634443f0d697864ae2c9b9d08bd433bc44f96
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/store/storedesc-pl.xml, string 1