Translation Read only

thunderforestMapsLabel
English
Key English Azerbaijani
locale en az
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Yürüşlərinizi böyük dəqiqliklə izləyin və ölçün. Velosipedinizin təhlükəsizliyini və səmərəliliyini artırın.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Biker: Bicycle Bell
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biker: Bell + Flashlight
widget_3_description Biker: Complete Biker: Complete
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Xəritələr
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Ən yaxşı təcrübə üçün ən güclü lisenziyadır.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Bütün xəritələr
🔹 Bütün xüsusiyyətlər
🔹 Reklam yoxdur
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Reklam yoxdur
Extra donation
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Reklam yoxdur
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest xəritələri
🔹 Reklam yoxdur
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox xəritələri
🔹 Reklam yoxdur
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
Key English Azerbaijani
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient.
summarySpecific Specific
summaryStartedDatetime Started
summaryStoppedTime Stopped time
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause.
summaryTotalTime Total time
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track.
summaryTotalWeight Total weight
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …).
summaryVehicleWeight Vehicle weight
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track.
summaryWheelsWeight Wheels weight
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track.
svgCopyright Created with Urban Biker
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest xəritələri
🔹 Reklam yoxdur
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months
timePeriod_per6Months per 6 months
timePeriod_perMonth per month
timePeriod_perWeek per week
timePeriod_perYear per year
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated
toastCancelled Canceled
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Avtomatik görünüş teması aktivdir
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Xarici yaddaşa icazə xətası
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Oflayn xəritə yaratmaq alınmadı
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Tənzimləmələrdə güc parametrlərini doldurun
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Qoruyucu: Qoruyucu %1$s əlavə eidldi
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence Qoruyucu: Qoruyucu əlavə edilə bilmədi

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Azerbaijani
No related strings found in the glossary.

String information

Key
thunderforestMapsLabel
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
translate/strings-az.xml, string 14